Påmelding Teslaklager: Software-oppdateringen i 2019 (alternativ pris)

1.490,00 kr

Påmelding til Bilklager.no sin gruppeklage mot Tesla, der vi krever kompensasjon for at bilen fikk redusert batterikapasitet og øket ladetiden gjennom en software-oppdatering som Tesla fikk installert i bilen i 2019. Pris: 1490kr + 40% suksesshonorar.

 

DERSOM DU SYNES DET ER VANSKELIG Å MELDE SEG PÅ, SEND EN SMS TIL 912 45 540 MED NAVNET DITT, SKILTNUMMER PÅ BILEN OG E-POSTADRESSEN DIN (OM DU HAR)

 

Det er viktig at du skriver inn registreringsnummeret (skiltnummeret) på bilen før betaling.

Beskrivelse

Påmelding til Bilklager.no sin gruppeklage mot Tesla, Software-oppdateringen i 2019, der vi krever kompensasjon for at bilen fikk redusert batterikapasitet og øket ladetiden gjennom en software-oppdatering som Tesla installerte i bilen i 2019. Pris: 1490kr + 40% suksesshonorar.

Vi samler sammen deltakerne, håndterer hele klageprosessen og holder alle påmeldte orientert gjennom hele prosessen. 1.000 kr av påmeldingsavgiften settes av til det juridiske arbeidet, mens resten går til markedsføring, administrasjon, drift og ikke minst oppfølging av deltakerne gjennom sakens levetid. Etter påmelding vil du motta nyhetsbrev om saken, så sørg for at e-postadressen du oppgir er korrekt.

Klagesaken retter seg mot software-oppdateringen i 2019 gjelder Tesla Model S produsert i perioden 2013-2016. (Svært mange av bilene som fikk norske skilt i 2017 var produsert i 2016 og er dermed rammet.)

Gjennom min påmelding, aksepterer jeg følgende: Jeg betaler 1.490 kr i påmeldingsavgift og mottar 60% av kompensasjonen dersom jeg vinner frem med min klage. Resterende er suksesshonorar som går til Dag Rune Flåten, inkludert de som har bistått ham i saken. Dersom det skulle bli aktuelt med ytterligere innbetalinger, vil disse bli fratrukket i beregningen av suksesshonoraret. Det vil eksempelvis si, at dersom suksesshonoraret i utgangspunktet var 10.000 kr og jeg hadde betalt inn 2.000 kr utover påmeldingsavgiften, vil suksesshonoraret jeg skal betale være redusert til 8.000 kr. Dersom kompensasjonen er i form av reparasjoner eller annet (ikke i form av en pengeutbetaling), vil jeg blir fakturert for suksesshonoraret, med samme fratrekk som nevnt ovenfor. Jeg vil i så fall betale dette beløpet i henhold til mottatt faktura snarest mulig og senest i løpet av 30 dager.

DERSOM DU SYNES DET ER VANSKELIG Å MELDE SEG PÅ, SEND EN SMS TIL 912 45 540 MED NAVNET DITT, SKILTNUMMER PÅ BILEN OG E-POSTADRESSEN DIN (OM DU HAR)