Ongoing claims / Pågående klagesaker

Here’s a rundown of the ongoing claims I’m involved in.
Her er en oversikt over de pågående klagesakene jeg er involvert i.

Dieselgate

I help Norwegian car owners claim compensation from the Volkswagen Group for being affected by the emissions scandal.

Jeg hjelper norske bileiere med å kreve økonomisk kompensasjon fra Volkswagen-konsernet for at de ble rammet av utslippsskandalen.

Dieselgate 2.0

I help Norwegian car owners claim compensation from the alle the other brands cheating with emissions.

Jeg hjelper norske bileiere med å kreve økonomisk kompensasjon fra alle de andre bilmerkene som jukset med utslipp.

Fondsklager

Over a period of several years, Norwegian fund customers paid excessively high fees. I have set up a help page for those who want to reclaim what they have overpaid.

Over en periode på flere år, betalte norske fondskunder altfor høye gebyrer. Jeg har satt opp en hjelpeside for dem som ønsker å kreve tilbake det de har betalt for mye.

TeslaClaims / Teslaklager

All Tesla Model S manufactured in the period 2013-2016 have subsequently had a software update installed, which has decreased the battery capacity and the charging time. As many as 11,000 of these cars were sold in Norway.

Alle Tesla Model S produsert i perioden 2013-2016 har senere hatt en programvareoppdatering installert, som har svekket batterikapasiteten og øket ladetiden. Hele 11.000 av disse bilene ble solgt i Norge.

TheTrucksCartel / Kartellsaken

Truck manufacturers formed a cartel and performed illegal price fixing for years, making trucks far more expensive for customers. Over 3.5 billion euros in fines, and thousands of businesses around the world are claiming compensation.

Lastebilprodusentene dannet et kartell og hadde et ulovlig prissamarbeid i årevis, noe som gjorde lastebilene langt dyrere for kundene. Over 3,5 milliarder euro i bøter, og tutenvis av bedrifter verden over krever kompensasjon.


Get in touch if you have suggestions for new claims / Ta kontakt dersom du har forslag til nye klagesaker


%d bloggere liker dette: