Claims Management / Klagehjelp

Since 2013, I have helped more than 1.700 consumers and businesses receive between 500.000.000 NOK and 1.000.000.000 NOK in compensations from banks, car manufacturers, airlines, brokerages and others.

Siden 2013 har jeg hjulpet mer enn 1.700 forbrukere og bedrifter med å få utbetalt mellom 500.000.000 NOK og 1.000.000.000 NOK i kompensasjoner fra banker, bilprodusenter, flyselskap, meglerhus og andre.

For ongoing claims, both investors and new participants can get involved.
For pågående klagesaker, kan både investorer og nye deltakere involvere seg.

Ongoing claims / Pågående saker

Ongoing claims are offered through the specialised service Bilklager.no.

Pågående klagesaker tilbys gjennom den spesialiserte tjenesten Bilklager.no.

Claims won / Sakene vi vant

The biggest win so far, was the claim against the largest Norwegian bank,DNB, and their property fund DnB NOR Eiendomsinvest. Another big win was against Tesla, where there are also ongoing claims. The brokerage Nordic Securities also had to pay up. In addition, numerous airlines have had to compensate due to delays and cancellations.

Den største seieren hittil, var klagesaken mot Norges største bank, DNB, og deres eiendomsfond DnB NOR Eiendomsinvest. En annen stor seier var mot Tesla, hvor det også er pågående saker. Også melgerhuset Nordic Securities måtte punge ut. I tillegg har en rekke flyselskap måttet betale grunnet forsinkelser og kanselleringer.

We’ve gotten our money back, thanks to the complaints help we got!
Eternally grateful!!! Thank you so much to you who helped us!
You came as sent from heaven!

A married couple from Hedmark, Norway

Vi har fått igjen pengene våre, takket være klagehjelpen vi fikk!
Evig takknemlige!!! Tusen takk til dere som hjalp oss!
Dere kom som sendt fra himmelen!

Ektepar fra Hedmark

%d bloggere liker dette: