Dag Rune Flaaten

A LIFE WORTH LIVING / ET LIV VERD Å LEVE

Life is a journey, a collection of experiences; our struggles, what we learn, how we contribute, our failures and our succeeses, love..
When our time is up, we want to be able to look back on it all, satisfied with the outcome.

Livet er en reise, en samling opplevelser; våre kamper, det vi lærer, hvordan vi bidrar, våre nederlag og våre suksesser, kjærlighet.. Når vår tid er over, ønsker vi å kunne se tilbake på det hele, fornøyd med resultatet.

The latest from my blog / Det siste fra bloggen:

Vaksineklager.no

Har du mottatt vaksine mot Covid-19 og opplevd såkalte bivirkninger?I så fall kan du ha krav på erstatning. Dette er det første som møter deg, om du besøker den nye tjenesten Vaksineklager.no. Status…

Keep reading / Les mer

We’ve gotten our money back, thanks to the complaints help we got!
Eternally grateful!!! Thank you so much to you who helped us!
You came as sent from heaven!

A married couple from Hedmark, Norway

Vi har fått igjen pengene våre, takket være klagehjelpen vi fikk!
Evig takknemlige!!! Tusen takk til dere som hjalp oss!
Dere kom som sendt fra himmelen!

Ektepar fra Hedmark

Claims Management / Klagehjelp

Since 2013, I have helped more than 1,700 consumers and businesses get back somewhere between NOK 500 million and NOK 1 billion from banks, the automotive industry, brokerages and airlines.

Siden 2013 har jeg hjulpet mer enn 1.700 forbrukere og bedrifter med å få tilbake et sted mellom 500 millioner og 1 milliard kroner fra banker, bilindustrien, meglerhus og flyselskap.

Økonomitjenester

Jeg har skrevet en bok om hvordan en med enkle grep kan forbedre privatøkonomien – trykk her for mer info.

Ellers er det slik at man gjerne bør se utenfor de ordinære løsningene. Trykk under for å se mine forslag.

My blog / Bloggen

Sometimes I write a few words.

Det hender jeg skriver noen ord.

I have written a few books on claims management, as well as one on private finance and one on sales. The first ones in Norwegian, the last one in English.
Jeg har skrevet noen bøker om klagehjelp, samt en om privatøkonomi og en om salg. De første på norsk, den siste på engelsk.

Feel free to follow me / Følg meg gjerne:
Facebook | LinkedIn | Odysee | Patreon | YouTube