Site icon Dag Rune Flaaten

Gold, silver and cryptocurrency / Gull, sølv og kryptovaluta

If you DON’T only own crypto, hurry up and get into the crypto-space. If you don’t know how, or you don’t want the hassle, please check out CryptoInvest: https://cryptoinvest.pt/

Mike Maloney is one of the experts on investing in precious metals, especially gold and silver. A few years back, he made a very good series, explaining how the world economy works, focusing on how each of us can navigate in order to secure and increase our own wealth.
You can watch the whole series on Odysee, by clicking here.

Maloney just published a 10 minute video, where he explains why he is owning gold, silver and cryptocurrency.

The end of the world comes as a message: “Could not connect to server.”

Mike Maloney, This is why I own mostly gold: https://odysee.com/@FreedomCapitalist:5/mike-maloney-this-is-why-i-own-mostly-gold:5

He warns that cryptocurrencies might be unaccessible during a cyber attack. He also shows how cyber attacks are something to expect more of in the times ahead, and thus you would want to own gold as well, not only crypto.
This video can also be watched on Odysee, by clicking here.

Mike Maloney started off handling his parents’ savings, after most of it was lost by the help of others. Over the years, he has become not only very wealthy, but also well worth listening to.

So, you shouldn’t only own crypto, but gold and sliver as well.

If you currently only own crypto, this is something to take to heart and get on with rearranging your portfolio.

If you DON’T only own crypto, hurry up and get into the crypto-space. If you don’t know how, or you don’t want the hassle, please check out CryptoInvest: https://cryptoinvest.pt/


Hvis du IKKE bare eier krypto, skynd deg og kom deg inn i kryptovaluta. Om du ikke vet hvordan, eller ikke ønsker alt styret, sjekk ut CryptoInvest: https://cryptoinvest.pt/

Mike Maloney en en av ekspertene på det å investere i edle metaller, særlig gull og sølv. For noen når siden, laget han en veldig god serie, hvor han forklarte hvordan verdensøkonomien fungerer, med fokus på hvordan hver og en av oss kan navigere for å sikre og øke vår egen velstand..
Du kan se hele serien på Odysee, ved å trykke her.

Maloney publiserte nettoppp en 10 minutters video, hvor han forklarer hvorfor han eier gull, sølv og kryptovaluta.

Verdens ende kommer som en melding: “Kunne ikke oppnå kontakt med serveren.”

Mike Maloney, This is why I own mostly gold: https://odysee.com/@FreedomCapitalist:5/mike-maloney-this-is-why-i-own-mostly-gold:5

Han advarer om at kryptovaluta kan bli utilgjengelig under et cyberangrep. Han viser også hvorfor cyberangrep er noe vi kan forvente mer av i tiden som kommer, og derfor bør du eie gull også, ikke bare kryptovaluta.
Denne videoen kan også sees på Odysee, ved å trykke her.

Mike Maloney begynte med å håndtere foreldrenes sparepenger, etter at det meste var tapt ved hjelp av andre. Opp gjennom årene er han ikke bare blitt veldig rik, men også en det er verd å lytte til.

Så, du burde ikke eie kun kryptovaluta, men også gull og sølv.

Om du for øyeblikket kun eier krypto, er dette noe du bør ta innover deg og gå i gang med å omfordele porteføljen.

Hvis du IKKE bare eier krypto, skynd deg og kom deg inn i kryptovaluta. Om du ikke vet hvordan, eller ikke ønsker alt styret, sjekk ut CryptoInvest: https://cryptoinvest.pt/

Exit mobile version