Site icon Dag Rune Flaaten

Tesla sued after fatal crash in Paris / Tesla saksøkt etter dødsulykke i Paris

I just wrote a post for Bilklager.no, with the title Tesla sued after fatal crash in Paris. Bilklager.no has two ongoing claims against Tesla, and those affected can join here: https://bilklager.no/teslaclaims/

A new twist, is that anyone can join in on the claims. Those not affected, can still join as sponsors. Sponsors will get their share of the success fee, if and when the claims win.

As all claims management processes are expensive, sponsors are allowed to contribute, in return of a share of the success fee. The sponsorship funds will be used to gather more participants and to strengthen the entire claims process.

Even though Tesla has already been sentenced to pay millions, there is no guarantee of winning. The sponsors are risking the amount they choose to contribute with.

As the reward should always be fair in relation to the risk, each sponsor will receive a payout of 5 times his contribution, given certain conditions.

Bilklager.no, Sponsorship Agreement: https://bilklager.no/sponsor/

Bilklager.no are not the only ones engaged in claims against Tesla. In their newest post, they mention an ongoing claim in France, but on their website they mention other claims as well, both in Norway and Denmark.


Jeg skrev nettopp et innlegg for Bilklager.no, med tittelen Tesla saksøkt etter dødsulykke i Paris. Bilklager.no har to pågående klagesaker mot Tesla, og berørte kan melde seg på her: https://bilklager.no/tesla/

En ny vri, er at hvem som helst kan delta i klagesakene. De som ikke er berørt, kan likevel delta, som sponsorer. Sponsorer vil få sin del av suksesshonoraret, om og når sakene vinner frem.

Siden alle klageprosesser er dyre, er det åpnet for at sponsorer kan bidra, i bytte mot en andel av suksesshonoraret. Sponsormidlene vil bli brukt til å samle flere deltakere og styrke hele klageprosessen.

Selv om Tesla allerede er dømt til å betale millioner, er det ingen garanti for å vinne. Sponsorene risikerer beløpet de velger å bidra med.

Siden belønningen alltid bør være rettferdig i forhold til risikoen, vil hver sponsor motta en utbetaling på 5 ganger hans bidrag, gitt visse betingelser.

Bilklager.no, Sponsorship Agreement: https://bilklager.no/sponsoravtale/

Bilklager.no er ikke de eneste som er engasjert i klagesaker mot Tesla. I det siste innlegget, nevner de en pågående sak i Frankrike, men på nettsiden nevner de også andre saker, både i Norge og Danmark.

Exit mobile version