Site icon Dag Rune Flaaten

Iceland and El Salvador / Island og El Salvador

In this new era of energy crisis, Iceland and El Salvador could generate huge gains. The two countries are blessed with eternal energy sources – volcanic energy. Iceland through their many geysers and both of them through their volcanoes.

They both have a problem; the ability to use this energy in a sensible way, or make money from it through exports. How great wouldn’t that be right now, in a world where the energy prices are skyrocketing?

Well, in fact, both Iceland and El Salvador can bypass their problems and make a huge profit from their energy surplus right now. It’s extremely simple, and El Salvador is already well underway.

The thing is, both countries can use their volcanic energy to mine cryptocurrency. This can then be sold on the open market, all over the world, without any problems building intercontinental underwater cables or other logistics related to traditional energy transport. Wars and sanctions could be circumvented just as easily, because the energy could be exchanged into private cryptocurrencies and sold without a trace of where they came from and where they ended up. Technology is already there.

Now, with an ongoing war and most likely several years of sanctions in the aftermath, cryptocurrencies are expected to rise significantly from current levels. Countries around the world are printing money like crazy, and we are seeing signs of not just inflation, but hyperinflation in several of the major economies. This is not because of war, viruses or climate change. It’s because we let governments destroy our economies, but of course the blame will be placed on war, viruses and climate change. As a result, money printing will continue and prices will continue to increase.

Well, rather, prices will continue to rise relative to all national currencies. Compared to cryptocurrencies, prices will continue to fall, but countries around the world will continue to try to prevent the population from using cryptocurrencies in any easy manner.

Nevertheless, both Iceland and El Salvador are uniquely positioned to use their extraordinary energy reserves and increase their wealth in the times ahead. So can each and everyone of us, by moving a portion of our savings into cryptocurrency.

The easiest way to do this, might be through the simple and automated solutions provided by CryptoInvest. CLICK HERE to check it out.


I denne nye epoken med energikrise, kan Island og El Salvador gjøre det virkelig skarpt. De to landene er velsignet med utømmelige energikilder – vulkansk energi. Island gjennom sine mange geysirer og begge gjennom sine vulkaner.

De har begge et problem; evnen til å bruke denne energien til noe fornuftig, eller tjene penger på den gjennom eksport. Hvor flott ville ikke det være akkurat nå, i en verden der energiprisene skyter i været?

Vel, faktisk kan både Island og El Salvador omgå problemene sine og tjene enormt på energioverskuddet sitt akkurat nå. Det er ekstremt enkelt, og El Salvador er allerede godt i gang.

Saken er at begge land kan bruke sin vulkanske energi til å utvinne kryptovaluta. Denne kan deretter selges på det åpne markedet, over hele verden, uten problemer med å bygge interkontinentale undervannskabler og eller annen logistikk som hører med til tradisjonell energitransport. Kriger og sanksjoner kunne omgås like enkelt, fordi energien kunne veksles inn i private kryptovalutaer og selges uten spor av hvor de kom fra og hvor de endte opp. Teknologien er allerede der.

Nå, med en pågående krig og mest sannsynlig flere år med sanksjoner i etterkant, forventes kryptovalutaer å stige betydelig fra dagens nivåer. Land over hele verden trykker penger som gale, og vi ser tegn til ikke bare inflasjon, men hyperinflasjon i flere av de store økonomiene. Dette er ikke på grunn av krig, virus eller klimaendringer. Det er fordi vi lar regjeringene ødelegge økonomien vår, men selvsagt vil skylden bli lagt på krig, virus og klimaendringer. Dermed vil pengetrykkingen fortsette, og prisene vil fortsette å stige.

Vel, rettere sagt, prisene vil fortsette å stige i forhold til alle nasjonale valutaer. Sammenlignet med kryptovalutaer, vil prisene fortsette å synke, men land over hele verden vil fortsette å prøve å hindre befolkningen i å kunne bruke kryptovalutaer på enkle måter.

Likevel er både Island og El Salvador unikt posisjonert for å bruke sine ekstraordinære energireserver og øke sin rikdom i tiden fremover. Det samme kan hver og en av oss, ved å flytte en del av sparepengene våre over i kryptovaluta.

Den enkleste måten å gjøre dette på, kan være gjennom de enkle og automatiserte løsningene levert av CryptoInvest. KLIKK HER for å se hva de har å tilby.

Exit mobile version