Site icon Dag Rune Flaaten

RewardCoin – hvorfor du bør investere noen kroner

Jeg har tjent temmelig hyggelige summer på kryptovaluta … problemet var bare at det var andre som fikk dem. Jeg har bygget og drevet overraskende suksessfulle bedrifter … som dessverre ikke lenger er blant oss. Jeg har hjulpet veldig mange mennesker med å få tilbake ekstremt mye penger (trolig mer enn Forbrukerrådet gjennom hele dets eksistens), men selv endte jeg med å bli ruinert. RewardCoin er på en måte en takk for sist … og denne gangen tror jeg at vi bygger noe varig.

RewardCoin er ment å være en evigvarende versjon av det jeg tidligere lyktes med, nemlig et system for å få hjelp og hvor en kan være med og hjelpe – og hvor alle kan tjene på det.

Vi bygger en løsning hvor de med et problem kan koble seg på en prosess for å løse problemet – en klageprosess. Klageprosessen kjøres enten manuelt eller maskinelt – det kommer an på prosessen. For enkelte klagesaker er reglene klare og tydelige, som om de var skrevet i stein. For slike prosesser kan man automatisere klageprosessen. For andre klager er prosessen manuell – man trenger dyktige personer, med spesialkunnskap innenfor området, for å kunne rydde opp og vinne frem. Uansett om det er automatiserte eller manuelle prosesser som må til, så vil det være behov for finansiering – noen må betale for moroa.

Den som til slutt skal ende med regningen, er den som har gjort noe galt – den som ikke har levert en vare eller tjeneste, slik den ble markedsført eller solgt. Det kan for eksempel være et flyselskap, et togselskap, en bilprodusent, en båtprodusent, eller hva det nå skulle være. Dersom motparten har gjort noe galt og det finnes en måte for å få løst opp i det hele på, da er det motparten som skal ende opp med regningen til slutt. Ikke bare kostnaden for å få løst opp i saken, men selve regningen … eller den rettmessige erstatningen, om du vil.

I mellomtiden er det altså slik at de som har noe å klage på kan benytte RewardCoin sin løsning for å få løst opp i saken. RewardCoin er en kryptovaluta og det sys sammen et helt økosystem rundt denne valutaen. Det lages en online klageplattform, hvor man kan rette sine legitime krav, for at sakene så løses uten at man selv trenger å engasjere seg utover å registrere selve klagen.

Etter at klageren har registrert klagesaken, vil enten roboter eller mennesker jobbe for å løse problemet. Arbeidet betales av folk som eier RewardCoin. I kryptoverdenen er det et begrep som heter “staking”. Det dreier seg om finansiering. Folk som eier RewardCoin kan velge å investere RewardCoin i klageprosessene. På denne måten gjør de verdien av sine RewardCoin tilgjengelig for de som utfører arbeidet. Samtidig gjør dette at klageren kan få erstatningen sin med det samme klagen er registrert, i stedet for – som i dag – å måtte vente i uker, måneder eller til og med år på å få sin rettmessige erstatning.

Investorene (stakerne) sørger for at klagerne får erstatning med det samme, samtidig som de betaler for at klagearbeidet gjennomføres. Dette fortjener selvsagt en belønning og stakerne får derfor sin del av erstatningen når den omsider utbetales fra motpart – den som hadde gjort noe galt (for eksempel at et fly ble kansellert, eller at et tog var forsinket).

Her er det altså en byttehandel som foregår. Den som i utgangspunktet har et legitimt krav (for eksempel en reisende), registrerer klagen og får umiddelbart oppgjør. Om han hadde gjennomført hele klageprosessen på egenhånd (og ikke gitt opp underveis, slik svært mange dessverre gjør), ville han omsider fått fullt oppgjør. Ved å sette ut arbeidet til andre, samt slippe å betale for det, gir han fra seg deler av erstatningen.

Stakeren forhåndsbetaler egentlig både den som hadde kravet og den/de som utfører arbeidet. Når arbeidet er ferdig og erstatningen mottas, er det da slik at den opprinnelige klageren allerede har fått sin betaling. Det samme har den/de som utførte arbeidet, inkludert det som skal til for å drifte selve plattformen. Resterende går derfor til den/de som finansierte det hele.

På denne måten skaper man et system der alle vinner. Den som opprinnelig eide problemet oppnår å slippe å betale for arbeidet, uansett hvor lang tid saken egentlig vil ta. For dette aksepterer han å motta et noe redusert oppgjør – noe han også gjør om han setter ut saken til et ordinært (gammeldags) klageselskap, eller en advokat. Om han velger en av disse variantene, vil han måtte vente til saken er ferdig behandlet og deretter vente på oppgjøret. Ved å sette saken ut til oss, får han umiddelbart oppgjør – alt i alt en ekstremt mye bedre løsning.

De som kjøper RewardCoin, får ikke bare med seg endringen av kursen på RewardCoin. I tillegg får de bruke sine RewardCoin – om de ønsker – for å investere i klageprosesser og motta sin del av alle erstatningene som mottas. Det er for eksempel slik at all offentlig transport (fly, tog, buss etc) innenfor EU/EØS har et fast regelverk i bunn, som sikrer de reisende erstatninger. Klageprosessene er lange, trege og vanskelige … men hva gjør vel det, om man syr opp egne prosesser for hver av dem og sikrer at kundene slipper å vente på at sakene løses?

Summen av dette er det som gjør at RewardCoin er et superspennende prosjekt. Det gjør at jeg kan engasjere meg i klageprosesser, og det vil ikke lenger være noe mål for de mektige motpartene å gå etter meg personlig. Systemene er på blockchain, de er finansiert gjennom kryptovaluta og de lever i beste velgående uavhengig av min økonomiske status … uavhengig av meg i det hele tatt – de får sitt eget liv.

Inntil videre handles RewardCoin på https://rewardcoin.finance
Plattformen er ikke bygget enda, men det er nettopp salget av RewardCoin som finansierer byggingen – dette er selvsagt også en grunn til at de som kjøper RewardCoin fortjener sin del av all inntjening som skapes. De blir på en måte en moderne form for aksjonærer, bare at de får utbytter langt oftere.

Kjøp deg noen RewardCoin og vær en del av løsningen der folk hjelper folk og alle tjener på å oppnå rettferdige erstatninger for de som har krav på det.

Hold deg gjerne oppdatert gjennom RewardCoin sin Telegram-gruppe: https://t.me/RewardCoinOfficial

Exit mobile version