Kom deg over i krypto!

Da pandemien rullet inn over oss for Gud vet hvor lenge siden … var det 12. mars 2020 vi fikk full lockdown i Spania? Hvertfall, det ble fort klart at dette kom til å få enorme konsekvenser. Langt fra alle av disse har slått inn over oss enda, men de kommer. Bottom line: Kom deg over i krypto!

Jeg hadde akkurat avsluttet et oppdrag for et amerikansk oljeselskap og kommet i gang med et knippe konsulentoppdrag. I tillegg var jeg nettopp kommet i gang med å bygge et team som skulle hjelpe Norwegian-aksjonærer med å få penger tilbake. Alt ble til støv så snart pandemien slo inn og i løpet av kort tid fikk vi husarrest i 3 måneder.

Tiden etter konkursen i Klagehjelp hadde selvsagt vært beinhard og jeg hadde akkurat fått en opplevelse av å komme meg opp i økonomisk knestående, men dette ble altså kortvarig. Mens vi satt i husarrest, ble jeg mer og mer forundret over hvordan folk tok imot informasjon. Det vanlige er jo at man mottar informasjon og så vurderer denne, før man konkluderer i forhold til om man skal ta dette til seg eller ikke. Joda, prosessene er selvsagt noen hakk mer kompliserte, men det som forundret meg var den totale mangelen på vurdering. Alt ble tatt imot og man fulgte villig alle henvisninger.

Mediene rundt om i verden var fullstendig enige i ett og alt. Aviser, radio, TV, sosiale medier … over alt var det et unisont budskap. Jeg fulgte fra før noen alternative røster, men disse ble kjapt luket bort fra Facebook, YouTube og andre steder. Som en motreaksjon vokste det frem et knippe alternative sosiale medier. Dette var spennende. Akkurat som bitcoin ble lansert under Finanskrisen, som et alternativ til det vanlige pengesystemet, vokste det nå frem nye kanaler hvor man kunne finne informasjon som skilte seg fra det fullstendig uniforme informasjonen man ble overøset med.

Tiltak i forhold til pandemien var å pålegge folk å holde seg hjemme. Verden over. Det var opplagt at dette ville gi en rekke negative konsekvenser. Jeg la ut noen filmsnutter om dette på et av de nye sosiale mediene (Odysee). I og med at alt med denne typen budskap ble sensurert i de vanlige sosiale mediene, var det ikke mulig å nå ut til noen den veien.

En konsekvens av verdensomspennende hjemmesitting, var selvsagt massedød i alle typer bedrifter. Frisører, barer, restauranter … alt mulig. I Spania fikk vi lov til å gå på dagligvarebutikker og apoteker. Disse fikk dermed gulltider, mens alt annet slet. Reiselivet, alt mulig gikk rett i bøtta. Så, mens man sitter hjemme i stedet for å være på jobb, da går jo produksjonen av varer og tjenester temmelig bratt ned. Det blir mindre varer og tjenester tilgjengelig, for det er ikke noen som lager dem. Joda, fabrikker og slike ting var operative både her og der, men totalen gikk kraftig ned.

I England har de øket pengemengden med 25% gjennom pandemien. Det betyr at 25% av pundene som finnes i dag, ikke fantes før pandemien. Det rettferdige hadde kanskje vært at alle som hadde penger fikk 25% mer på kontoene sine, men det er selvsagt ikke slik det gjøres. Nei, pengene trykkes opp hos sentralbanken og fordeles utfra regjeringens vurderinger. Som vanlig er det da bankene og de største bedriftene som favoriseres, samt at befolkningen får noen slanter her og der, slik at alle skal være fornøyde.

I USA er det langt verre. Her har trykkingen av nye penger tatt helt av. Dette var selvsagt forutsigbart, i og med at det var straffbart å gå på jobb, eller i det hele tatt å holde åpent. Folk ble sittende arbeidsløse hjemme og i stedet trykket man nye penger som man sendte ut til dem. Dette var selvsagt bare smådrypp i forhold til mengden penger man trykket opp. Det meste gikk til bankene og selvsagt på børs. Ved å styre enorme summer mot børs, kan man vise til vekst og fremgang.

Så folk sitter hjemme uten å gjøre noe, får penger på konto og børsene går opp. I USA kunne man faktisk vise til gjennomsnittlig lønnsøke gjennom pandemien. Folk fikk mer utbetalt for ikke å jobbe, enn hva man ville fått om man gikk tilbake til den jobben man var blitt beordret hjem fra. Nå som verden har vært gjennom et par vaksinerunder, nå kan man gå tilbake til jobb. Men hvem i all verden vil vel gå tilbake til jobb når dette betyr at man samtidig går ned i lønn? Mange bedrifter sliter derfor med å få tak i nok ansatte. Dette er den type idiotforviklinger man kun får når myndighetene skal overstyre naturlige hendelser. De er kompetente til å føre oss inn i kriser, men tilsvarende inkompetente til å føre oss ut av dem igjen.

Joda, dette blir litt mange ord i forhold til oppsummeringen i toppen: Kom deg over i krypto! Saken er at ting er så sammenvevd og så fullstendig denne gangen. Bitcoin ble lansert midt under Finanskrisen og med bitcoin hadde vi en valuta som skilte seg fra alle lands valutaer på ett viktig område: Man kan aldri trykke flere av den. Nå gjennom pandemien trykker verdens nasjoner uhorvelige mengder med nye penger. Folk tenker ikke over det, men det gjør jo at alle de pengene som fantes fra før blir tilsvarende mye mindre verd.

La oss si at det fantes en milliard kroner i verden. På grunn av en krise og valgte tiltak, kjører regjeringen i gang og bestiller en milliard nye kroner fra sentralbanken. Vips, så har vi to milliarder kroner. Om alle fikk dobbelt så mange penger som de hadde fra før, da ville pengene blitt rettferdig fordelt, men slik er det selvsagt ikke. Det er heller ikke slik at de som virkelig trenger, det er de som får. Langt derifra.

Hvem er det som er blitt rike på pandemien? Jeff Bezos, mannen bak Amazon er blitt avsindig rik. Bill Gates, som egentlig drev Microsoft, er ikke bare blitt avsindig mye rikere – han er også den som eier mest bondeland i USA gjennom pandemien. I tillegg er han på eiersiden av hele verdikjeden rundt vaksinene – både de som anbefalte dem, de som forsket på og produserte dem, de som godkjente dem og så videre. Elon Musk, som driver Tesla og flere andre megaselskaper, har nytt godt av at det meste av de nytrykkede pengene går rett på børs – og særlig da til selskap som Amazon, Tesla, Microsoft, Apple og så videre.

Effekten av pengetrykkingen er altså at verdien av aksjene stiger – det er viktig å dytte børsene oppover. De som hadde aksjer da pandemien startet, kan altså konstatere at aksjeformuen har vokst som bare det. Det samme gjelder dem som satt på eiendom. Ved at folk har mer penger mellom fingrene, er de villige til å betale mer både når de skal kjøpe og når de skal leie. Dette driver prisene.

Samtidig har smitteverntiltak, restriksjoner og hjemmesitting ført til at det produseres og fraktes færre varer og tjenester enn før. På enkelte områder merker man dette gjennom økte priser, på andre områder gjennom fravær av varer og tjenester.

Tiltaket? Selvsagt det samme som før, nemlig å trykke mer penger. Denne grafen viser pengemengden i USA og hvordan den har utviklet seg gjennom pandemien. Markedet flommer over av penger og det er allerede tendenser til inflasjon. Min klare forventning er at dette vil spre seg og gi varemangel og inflasjon over alt – verden er blitt liten og sammenvevd.

Jeg har også en forventning om at pandemistyret skal vare en hel stund til. Det er snakk om lettelser og så videre, men jeg tror vi er midt i en utvikling hvor vi får innstramninger, fulgt av lettelser og så nye innstramninger som på umerkelig vis faktisk er litt verre enn forrige gang. Selv har jeg derfor omsider ordnet meg et sted hvor jeg kan bevege meg på et større område, samme hva som kommer av innstramninger. Ja, det vet man jo aldri, men jeg har i alle fall et godt utgangspunkt.

Videre tenker jeg at butikkhyller etter hvert kan mangle både det ene og det andre. Om man har penger og plass til det, bør man gjerne gå til noen innkjøp av ting med en viss holdbarhet. Det blir som å kjøpe en aksje som du er ganske sikker på at skal opp i verdi. Hvorfor vente til den har steget? Nødproviant er en annen måte å se på det … på et eller annet tidspunkt der fremme vil det være trangt i butikkdørene.

Plass, mat … og så var det økonomien da. Som nevnt er bitcoin den første valutaen hvor man ikke bare kan trykke nye enheter. Den er altså noe så vanvittig som fri for inflasjon. Du tenker kanskje at vi ikke har noe særlig inflasjon, men dette stemmer ikke. Vi har bare aldri kjent en verden uten. Varer og tjenester har alltid gått opp i pris. Egentlig, gjennom utvikling og effektivisering, skulle prisene gått ned. Nei, i stedet går de opp. Dette er fordi valutaen hele tiden blir mindre og mindre verd.

Før min tid solgte foreldrene mine et hus. Jeg mener de fikk 60.000 kroner for det. Dette var på 60-tallet en gang. Tenk om de hadde lagt pengene i et skrin og 40 år senere funnet dem frem igjen for å kjøpe et nytt hus? Nei, for alt er blitt så vanvittig mye dyrere … i forhold til valutaen vi skal betale med. Saken er at pengene er blitt så vanvittig mye mindre verd, at man må ut med så mye mer for å få råd til ting.

Da jeg var liten, hadde vi et hus med hage. Vi hadde bil, båt, sykler og alt mulig av saker og ting – og det var kun faderen som var på jobb. Gjennom min levetid har dette endret seg fullstendig. Etter hvert begynte også moder å jobbe, senere var det en i bygda som hadde brukt en million kroner på det nye huset sitt … og nå jobber begge, kanskje leier de en liten leilighet og leaser en bil. Om de har kjøpt den, er det sannsynligvis med lånte penger. Vi er ikke blitt rikere, vi er fattigere, men vi lever i en illusjon av at vi har mer å rutte med. Joda, i kroner og øre – og i Norge er vi så heldige at vi fant olje. I det store og hele er det likevel en stadig mindre gruppe som blir stadig rikere i forhold til resten.

De har gjerne kommet seg i posisjon gjennom å være flinke på et eller annet felt, men den store verdioverføringen fra massene og til disse få, skjer blant annet gjennom at de berikes gjennom skjevfordeling av nytrykkede penger. Samtidig beskyttes de for konkurranse. Det blir stadig vanskeligere å starte og drive en bedrift – dette beskytter dem som allerede er der. Om man, som meg, velger å hjelpe kundene mot korrupte banker og annet, blir man tynt til man ikke lenger klarer å holde det gående. Det er mange mekanismer.

Bitcoin beskytter mot disse tingene. Én bitcoin kan kanskje sammenlignes med en trillion-dollar-seddel – bare for å få frem et poeng. Det finnes nemlig hundre millioner satoshi i en bitcoin. Etter hvert vil man begynne fokusere på verdien av en satoshi, for en bitcoin vil være utenfor rekkevidde for de aller fleste av oss. Det er den forsåvidt allerede. De siste par dagene har vi hatt et solid krakk, men akkurat nå koster en bitcoin rundt 43.000 dollar, noe som er mer enn hva de fleste av oss kan svelge over.

Uansett, det finnes kun 21 millioner bitcoin og rundt 4 millioner av disse er allerede sullet bort – jeg skrev om dette her. Dersom hele verden hadde gjort som El Salvador, og latt bitcoin være gyldig valuta i landet, så kunne altså befolkningen valgt å bruke en valuta som ikke gikk ned i verdi. Effekten ville være at varer ikke hele tiden ble dyrere og dyrere, men faktisk rimeligere, i takt med nyvinninger og effektivisering. Så rart, så annerledes fra alt vi har erfart hittil i livet.

Som artikkelen om El Salvador viser, er det er rekke andre land som vurderer å følge i El Salvadors fotspor. Som nevnt forventer jeg at pandemistyret skal vare en hel stund til. Mer pengetrykking, mer verdioverføring, mer inflasjon og mer elendighet. På et eller annet tidspunkt er dette nødt til å utløse en temmelig heftig inflasjon og deretter en kollaps i markedene. Når den tid kommer, da tror jeg krypto er den eneste måten for oss vanlige dødelige å bevare verdiene på.

Akkurat nå tappes folk for penger gjennom høye strømpriser, men om en klarer å dytte noe over i kryptovaluta nå, da er man i mitt hode sikret en fremtidig kjempeavkastning. Mange sier at kryptomarkedet er en boble, men jeg mener det er priset kunstig lavt. Man tar ikke inn over seg at det er en enorm pengetrykking i dollar, euro og de andre vanlige valutaene – de som kun er basert på … ingen ting, tillit gjerne. Bitcoin er en bankers investering, men det finnes mange kryptovalutaer som vil gi høyere avkastning enn bitcoin i tiden fremover. Det viktigste er likevel å komme i gang, komme seg over.

Det er selvsagt ikke lett og det er alltid hull å fylle med penger. Strømregningen, selvsagt, men også alt mulig annet. Vi er flinke til å justere forbruket opp i takt med lønnsslippen, men det er ikke alle av oss som har hatt noen erfaring med å måtte justere forbruket ned. Selv har jeg fått oppleve dette et par ganger og det er smertefullt. Nå tenker jeg likevel at hver en krone en kan putte inn i kryptovaluta vil gi mange ganger dette i avkastning gjennom tiden som kommer.

Når børsene etter hvert svinger ned, da vil trolig kryptomarkedet følge med – men bare et stykke. Jeg tror det vil komme en motreaksjon, hvor kryptomarkedet snur og peker opp, mens fiatvalutaene og børsene fortsetter ned. Eventuelt at det trykkes så mye penger at børsene fortsetter opp, mens valutaene selv er i fritt fall – dette er kanskje det mest sannsynlige. Verdioverføringen blir temmelig total, om en ikke da har rukket å komme seg over i valutaer som ikke påvirkes av inflasjonen og trekkes ned. Da sitter vi igjen med bitcoin og et knippe andre kryptovalutaer, som vil kunne være redningen for penger og verdier.

Fri bevegelse, næring og bevaring av verdier … tenk at dette skulle være fokusområder for 2021.. Verden er ute og kjøre. Forhåpentligvis lider jeg bare av tynn fjelluft og har mistet fotfestet, men jeg tror ikke det. Uansett, om du ikke allerede har puttet noen kroner i kryptovaluta, hvorfor ikke gjøre det nå? Var du en av dem som ventet med å ta i bruk VISA når kortene kom? Ventet du med å ta i bruk mobiltelefonen? Om du var treg på de trendene, da er du kanskje genetisk skrudd sammen for å være treg med kryptovaluta også … men min anbefaling er i alle fall soleklar. Kom deg over i krypto!

Publisert av Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Legg inn en kommentar

%d