Det nytter å klage

DN publiserte i dag en artikkel, der de skriver at Pareto Securities har inngått forlik med 7 kunder som saksøkte dem for til sammen 265 millioner kroner.

Vi kan bekrefte at det er inngått konfidensielle forlik i Severstal/Crew Gold-saken.

Administrerende direktør i Pareto Securities, Christian Jomaas, til DN i anledning artikkelen.

Selve saken er klassisk; Pareto-meglerne pushet aksjehandler på kundene sine, inkludert løfter om en prisgaranti som senere skulle vise seg å være verdiløs.

Det en ser i denne saken, er at det er et knippe ressurssterke Pareto-kunder som er gått sammen om å saksøke selskapet. Saksomkostningene deres ble på til sammen rundt 3 millioner kroner, fremgår det av samme artikkel.

Det er et problem at det er så dyrt å dra store, mektige foretak for retten. De kjenner alle triksene i rettssystemet og kan med enkle grep tappe motparten for kapital, før de i det hele tatt rekker å få saken prøvet for retten. Her var det 7 pengesterke saksøkere, så noen utarmingstaktikk fungerte ikke, men dette er grunnen til at folk flest ikke forfølger denne typen saker – det er for tung, for dyrt og for risikabelt.

Et godt alternativ er selvsagt å finne sammen, danne grupper og spleise på kostnadene og risikoen en slik sak innebærer. Om en ikke vinner frem, kan en i det minste slå seg til ro med at en tok tak i saken og gjorde et realt forsøk på å oppnå rettferdighet. Samtidig gir en slik gruppe langt større slagkraft, så sannsynligheten for å vinne frem økes betraktelig. Det var dette som var modellen vår i mange av sakene Klagehjelp kjørte, for eksempel den mot Nordic Securities og den mot Tesla. Begge endte i forlik, slik som saken mot Pareto Securities, som DN i dag omtaler.

Er motparten sterk nok, finner selskapet gjerne frem til at et forlik er det beste, for … de har jo ofte saker og ting fra hendelsesforløpet som de ikke ønsker presentert for omverdenen.

Publisert av Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: