Site icon Dag Rune Flaaten

Er Åpenbaringen blitt aktuell om dagen?

Åpenbaringen er en temmelig spesiell bok; kanskje den mest spesielle i hele Bibelen. Den er den siste boken og en kan kanskje se på den som en slags sjekkliste, slik at menigheten skulle kunne følge med på hva som skjedde i verden, for å være klar for den såkalte endetiden og at Jesus skulle komme tilbake. Det er også en bok full av lignelser, referanser til tidligere profetier og så videre; alt i alt en temmelig ugjennomtrengelig sammenstilling av fortellinger.

For de som har vanket i menigheter, er det nok en kjent sak at Åpenbaringen ikke er den mest leste boken i Bibelen. Den er ikke så veldig inspirerende eller motiverende. Uansett … jeg satt altså og leste i Åpenbaringen og kom til den delen som Iron Maiden baserte en av sine aller mest kjente låter på. Jeg la merke til en liten detalj som jeg ikke kan huske å ha reagert på tidligere; om så var, har jeg i alle fall for lengst glemt det. La meg skissere opp litt av bakteppet, så det blir enklere å følge resonnementet:

20.06.2019 sendte Microsoft Technology Licensing, LLC, ledet av Bill Gates, inn en patentsøknad med navn WO 2020 060606. Patentet gjaldt “Cryptocurrency system using body activity data”.

Human body activity associated with a task provided to a user may be used in a mining process of a cryptocurrency system. A server may provide a task to a device of a user which is communicatively coupled to the server. A sensor communicatively coupled to or comprised in the device of the user may sense body activity of the user. Body activity data may be generated based on the sensed body activity of the user. The cryptocurrency system communicatively coupled to the device of the user may verify if the body activity data satisfies one or more conditions set by the cryptocurrency system, and award cryptocurrency to the user whose body activity data is verified.

https://patents.google.com/patent/WO2020060606A1/en

18. oktober 2019 ble det holdt en øvelse, kalt Event 201. Øvelsen varte i 3 1/2 time og simulerte en serie hendelser relatert til en hypotetisk, men vitenskapelig mulig coronaviruspandemi. Viruset stammet fra flaggermus, men hadde gått videre til mennesker. De som deltok var 15 internasjonale selskap, myndigheter og helsetopper. Øvelsen var i regi av The Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum og Bill & Melinda Gates Foundation.

Dette skjedde altså bare måneder før verden faktisk erfarte myndighetenes tiltak i forhold til en coronaviruspandemi, som visstnok stammet fra flaggermus i Wuhan, Kina. Det var jammen godt de hadde fått øvet seg på nettopp slike ting, like i forkant.

22.04.2020 ble patentet til Microsoft gitt internasjonal status. Microsoft har altså fått patent på å implementere et kryptovalutasystem i menneskekroppen, som gjør at personen produserer penger ved å gjøre et utvalg ønskede handlinger. Eksempler kunne for eksempel være at man får tilsvarende 200 kroner om man holder seg innenfor husets vegger fra 23:00 om kvelden til 07:00 om morgenen, at man produserer penger hver gang man ser en nyhetssending på valgte TV-kanaler, eller leser nyheter på nettsider man blir premiert for å benytte seg av; for eksempel VG, E24 og lignende. En premierer oppførselen man oppfordrer til, men en kan selvsagt også velge å straffe oppførsel man ønsker å unngå for eksempel ved at penger blir trukket fra konto.

Johns Hopkins, som var en av arrangørene bak Event 201, er blant vitenskapsmiljøene som mottar økonomisk støtte fra Bill & Melinda Gates Foundation. Et annet slikt miljø, er Imperial College, som var tidlig ute med å anbefale lockdowns for å unngå massedød. Verdens helseorganisasjon (WHO), hvor Bill & Melinda Gates Foundation er nest største sponsor, kun etter USA, gikk så ut og sørget for at myndighetene verden over fulgte nettopp disse anbefalingene, noe som igjen sørget for at bedrifter gikk til grunne og folk satt tilbake uten inntekt og ble avhengige av offentlige støtteordninger.

Gates går litt igjen her. Han sponser forskningsmiljøene som kom med halsbrekkende spådommer om konsekvensene av pandemien. Videre sponser han dem som sørget for at myndighetene verden over gjennomførte svært strenge restriksjoner … og i 2019, da han trakk seg ut av Microsoft-styret, var det nettopp for å fokusere mer på utvikling av vaksiner. Man skulle nesten tro mannen hadde en gedigen og svært treffsikker krystallkule, siden han klarte å posisjonere seg helt optimalt til akkurat riktig tid. Og, en kan selvsagt lure på om den økonomiske innflytelsen på de nevnte miljøene kan ha noe med saken å gjøre. Han innrømmer i alle fall at investeringen i vaksine-alliansen Gavi er den beste han noensinne har gjort.

Gates er utvilsomt blitt mye rikere gjennom 2020 og det vil vel fortsette gjennom 2021. Han er imidlertid ikke den eneste, for et av myndighetenes tiltak har vært pengetrykking … og en solid del av de nytrykkede pengene havner rett på børs og sørger for at de allerede superrike blir enda rikere. Forskjellene øker, for flere steder har det vært slik at små og mellomstore bedrifter må holde stengt, mens de store får holde åpent.

Her er vi inne på noe stort, som det kan skrives veldig mye om, men jeg skal korte det veldig ned. Pandemien, hvorvidt den er reell og dødelig eller ikke og de tilhørende tiltakene, kombinert med hva som skjer litt utenfor radaren om dagen, vitner om en justering over til valutaer som er fullstendig overvåket og kontrollert. De er en del av kroppen, eller i alle fall implantert i kroppen.

Det var dette bakteppet som gjorde at jeg merket meg ordene “ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket”. Det er på tide å ta Iron Maiden-linken:

Tilbake i 1982 slapp Iron Maiden albumet The Number of the Beast, hvor tittelsporet var basert på Åpenbaringen. Sangen innledes med at deler av versene 12:12 og 13:18 leses opp, før gitaren slår inn etter 25 sekunder. Du kan se musikkvidoen ved å klikke på bildet til venstre.

Sitatene i begynnelsen av låten er som følger:

Men ve jorden og havet! For djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid.

Åpenbaringen 12:12

Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall. Og dets tall er seks hundre og sekstiseks.

Åpenbaringen 13:18

Åpenbaringen er som nevnt – i alle fall etter min mening – en temmelig spesiell bok, men det er gjerne kombinasjonen av at jeg har et forhold til boken, samt at jeg er interessert i kryptovaluta og har hatt et litt åpent sinne i forhold til hva som virkelig foregår i verden i dag, som gjorde at jeg begynte å gruble da jeg leste den delen av Åpenbaringen som Iron Maiden baserte låten sin på. Når en leser om dyret, ondskapen selv, står det følgende i versene 13:16-18:

Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn. Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall. Og dets tall er seks hundre og sekstiseks.

Åpenbaringen 13:16-18

Jeg merket meg særlig dette med at “ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket”. Microsoft sin kryptovaluta skal utvinnes av kroppen, gjennom handlinger vi foretar oss – den skal altså implanteres i kroppen. Navnet på patentsøknaden var WO 2020 060606. Om en ser på selve nummeret, er det altså 060606 … og nullene teller ikke stort. Kan det være så enkelt?

Uansett, mange vil hevde at friheten vår for en stor del består i å kunne handle hva man vil med hvem man vil, uten at noen skal kunne godkjenne, legitimere, kontrollere og styre det hele. Dette trenger ikke nødvendigvis være lysten på anarki, i forhold til stat og regjering, men en grunnleggende frihet til selvstyre på et personlig plan.

Gjennom pandemien er man blitt oppfordret til å bruke kort i stedet for kontanter. Samtidig vet vi at mange av verdens største banker var temmelig svake i forkant av pandemien. Mange ventet for eksempel på at Deutsche Bank skulle gå over ende i løpet av året som gikk, men gjennom pandemien fikk bankene en nærmest ubegrenset tilgang på kapital. Bedrifter går nedenom og hjem, folk er uten arbeid, men penger pøses inn i systemet og børsene klatrer stadig høyere.

Logikken er borte. Det blir færre varer og tjenester, men verdsettingen stiger. Det tilføres mengder med kapital, men i stedet for å bli fordelt ut i befolkningen, ender kapitalen opp på børsen, fordelt på få hender. De rike blir rikere i et stadig raskere tempo og resten blir i større og større grad avhengige av almisser fra det offentlige.

Dette virker ikke særlig bærekraftig. Bitcoin, som den første av kryptovalutaene, ble lansert i forrige finanskrise. I koden var det en henvisning til økonomistyringen, eller mangelen derpå, fra Bank of England. Bitcoin var en slags protestvaluta, den var noe nytt.

Den gangen jobbet jeg selv i finans, men fikk ikke med meg dette med Bitcoin. Jeg trodde det var om å gjøre å få penger på børs og etter hvert få bygget opp en portefølje av utleieeiendom. Samtidig var jeg opptatt av å oppgradere hus og hage, reise på ferier, bytte ut biler og slike evig nyttige ting. Jeg fikk ikke noe særlig nyss om Bitcoin før i slutten av 2013 og i 2014 vurderte jeg å investere 100.000 kroner i valutaen. Det hele var litt krøkkete, så jeg slo det fra meg. Gjennom 2014 lå Bitcoin på mellom $ 250 og $ 850, samt at dollaren var verd mellom 6 kroner og 7,50 kroner. La oss si at en Bitcoin kostet $ 500 og dollaren kostet 7 kroner; i så fall hadde jeg fått kjøpt 28,57 Bitcoin for 100.000 kroner. Verdien av disse 28,57 Bitcoin ville akkurat nå vært 7,18 millioner kroner.

Som nevnt i tidligere poster, forventer mange at Bitcoin vil stige noe voldsomt gjennom 2021, særlig fordi flere og flere får øynene opp for valutaen – ikke minst en del av dem som mottar “gratis” penger fra sentralbankene; banker, fond og store, børsnoterte selskap. Etter hvert som disse styrer noe av formuene sine inn i Bitcoin og andre kryptovalutaer, vil disse kunne suse opp i verdi. Da er det godt å vite at en Bitcoin består av 100 millioner Satoshi (som øre i forhold til kronen) og at det går an å kjøpe et valgt antall Satoshi. Før kunne hvem som helst kjøpe en Bitcoin, det vil si 100 millioner Satoshi i slengen, men den tiden er brått forbi. Nå får vi heller fokusere på å sikre oss noen Satoshi. 10 millioner Satoshi er det samme som 0,1 Bitcoin og koster i øyeblikket like over $ 3.100. 1 million Satoshi tilsvarer 0,01 Bitcoin og koster $ 310 – da snakker vi … her har mange muligheten til å gjøre noe.

Nåja, dyrets merke, navnet på Microsofts patent og om fremtidens valuta vil være en som finnes inne i kroppen … si det … det kan jo absolutt tenkes. Dette er ikke en fantasi, for Microsoft har allerede sikret seg patentet på denne kroppsvalutaen. Kroppen er kontoen og kroppen er også den som produserer valutaen. Går du på rød mann, kan du miste noen mynter, oppholder du deg for nære andre over tid, kan du bli loppet for noen mynter … det blir interessant å se.

Om Bibelen og Åpenbaringen er noe annet enn mer eller mindre gode historier, så har den altså noen ord om ting som kanskje er i ferd med å skje akkurat nå … kanskje til og med i det Herrens år 2021. Vi får se.

Det har ingen ting for seg å grave seg ned og miste motet. I stedet må vi løfte blikket, se etter muligheter og finne ut hvordan vi kan gjøre tilværelsen litt lysere og bedre for de rundt oss og oss selv. Om flere av oss tar i bruk kryptovaluta, kan Bitcoin og enkelte andre av dem gjerne fungere som “svarte penger” eller noe slikt, i en stadig mer kontrollert økonomi. Jeg vet selvsagt ikke, jeg bare merket meg disse ordene om at ingen kunne kjøpe eller selge og så lot jeg tankene surre litt rundt dette.

Her er det nok mange som har tenkt mye lengre og dypere og kommet frem til mange mulige utfall, men … det var jo litt interessant å gruble litt på det hele. Uansett, løfte blikket, se etter muligheter og gjøre det beste utav tilværelsen. Det kan være en god innfallsvinkel gjennom det nye året.

Ja, og bildet av den gamle bygningen inne i skogen i Ojén, nord for Marbella, den har ikke stort med dette å gjøre … bortsett fra at det var der vi gikk oss en flott tur mens dette surret i bakhodet.

Exit mobile version