Når historien forandres

31. januar 2015 publiserte Dagbladet artikkelen “DNB-kunder har fått tilbake millioner etter god klagehjelp.” Dagens Næringsliv publiserte samme dag artikkelen “DNB punger ut etter fondsfiasko”. Gjennom arbeidet med Klagehjelp AS, fikk vi en rekke forsider, helsider, samt knippe artikler over flere sider, i flere av landets største aviser; som VG, E24, DN, Hegnar og Finansavisen. Stort sett var det flengende kritikk, men akkurat denne dagen, 31. januar 2015, var en av totalt to dager hvor omtalen var sann og edruelig – og dermed altså rimelig positiv.

Da jeg satte opp www.dagruneflaaten.com, tok jeg med siden Sakene vi vant, hvor jeg skrev litt om de ulike sakene hvor vi vant frem på vegne av kundene våre. For at ingen skulle tro at jeg fantaserte opp det hele, linket jeg til artikler som omtalte sakene. I DNB-saken vant vi frem for den første kunden i januar 2014; altså et helt år før den første positive artikkelen kom. Jeg synes å huske at vi vant frem for den siste DNB-kunden i siste halvdel av 2016; over halvannet år etter avisomtalen. Nåja, vi fikk en rekke omtaler om saken, men resten var negative – ofte med uttalelser fra en Jorge Jensen, som var fagdirektør for finans i Forbrukerrådet. Jensen var ivrig etter å kritisere Klagehjelp og hadde iblant svært fargerike uttalelser – her er en av mine favoritter: “Klagehjelp.no synes å ha glidd enda mer ut i mørket.” En skulle kanskje tro at Jensen var en høyt utdannet økonom, med bred erfaring fra finans? Nei, så vidt meg bekjent er han slett ikke utdannet innen økonomi og han har heller ingen erfaring fra finans. Han jobbet visstnok på et kjøpesenter før han fikk jobb i Forbrukerrådet. Av en eller annen grunn, var han veldig ivrig etter å kritisere arbeidet vårt og det kom aldri et positivt ord fra den kanten – selv om vi altså klarte å hjelpe rundt 1.500 norske forbrukere med å få tilbake rundt 500 millioner kroner fra banker, finans- og bilindustrien. Dette er vel mer enn hva Forbrukerrådet selv noen gang har fått til – selv om de er lønnet av staten – ja, eller skattepengene våre, da.

Om en søker på Klagehjelp i dag, er det stort sett negativ omtale som kommer frem; men det som er litt besynderlig, er at enkelte av de mer positive artiklene er begynt å forsvinne fra nettet – som for eksempel artikkelen fra Dagbladet fra 31. januar 2015. Det har ingen ting med at den er for gammel eller noe slikt å gjøre, for eldre artikler ligger der fremdeles. Den er rett og slett bare fjernet – borte vekk, finnes ikke lenger.

En kan jo undre seg på hvorfor den er fjernet. Alle de negative artiklene ligger der fremdeles, men positive artikler om klagehjelp viser nå kun til artikler om Forbrukerrådet. Er ikke det litt underlig? Vi hjalp 1.500 norske forbrukere til å få tilbake rundt 500 millioner kroner, men dette er ikke noe en finner på nett. Denne ensidige fremstillingen, hvor vi ble omtalt som skurker, men hvor det at kundene vant frem ikke ble omtalt, fikk selvsagt en veldig innvirkning på hvordan folk oppfattet oss. Dette var kanskje hovedgrunnen til at jeg begynte å skrive om arbeidet og ga skriveriene ut som bøker på Amazon (du finner alle bøkene mine her).

Hvorfor skrives historien om?

I mitt forrige blogginnlegg, nevnte jeg at en ikke finner svar om en søker etter hvor mange mennesker som har dødd i 2020 i forhold til foregående år. Det som fantes av informasjon om dette, er fjernet og ny informasjon er ikke publisert. Jeg drøftet i innlegget hvorfor det kunne være slik og den eneste logiske forklaringen er at noen ikke ønsker at vi andre skal få vite at dødstallene i 2020 faktisk er en hel del lavere enn i fjor og året før.

Folk flest tar til takke med dette og tasser som en flokk sauer bort til klinikken for å stille seg i kø for å motta vaksinen for det vi får høre at et er fryktelig dødelig virus – om vi ikke tar vaksinen, blir ting aldri normalt igjen. Så snart alle sammen er blitt vaksinert, tror de vel at alt skal bli som det var og at verden skal bli lysegrønn og vakker igjen.

Samtidig driver de som sørget for at nasjonene stengte ned og ødela økonomiene sine og planlegger neste steg. James Corbett tar det opp i en liten videosnutt, som du kan se her. Senest i dag, hadde E24 en artikkel som underbygger denne nye trusselen vi skal utsettes for. Atikkelen hadde tittelen USA tar krisegrep etter omfattende cyberangrep. Om du tar deg noen minutter til å se Corbetts film, vil du se hvordan denne artikkelen passer hånd i hanske i det den neste store frykten vi skal utsettes for; nemlig cyberangrep og lange perioder uten strøm og nett.

Corbett viser hvordan nettet over tid er blitt matet med artikler om emnet, slik at man har noe å vise tilbake til, når man går i gang og skal gjennomføre planen. The Great Reset er ikke nødvendigvis noe Verdens Økonomiske Forum kom opp med som en tilfeldighet gjennom arbeidet med pandemien. Enkelte stemmer – som en ikke hører gjennom de ordinære nyhetskanalene – mener at The Great Reset har ligget i kortene hele veien og er et nøye planlagt neste steg.

I slike settinger, når en vil at oppmerksomheten og tankene skal styres i en bestemt retning, er det naturligvis ønskelig å justere innholdet i hva en får søkt frem av informasjon – også på nett. Om vi kunne se at pandemien stort sett ikke er noe annet enn årets influensa, hvem i alle dager ville da gått mann av huse for å få vaksinert seg? Vi har vanligvis to influensasesonger hvert år – vår og høst. I år het disse The First Wave og The Second Wave og er påstått å være livsfarlige, selv om ingen statistikk om dødstall er å oppdrive. Joda, vi får høre om coronadødsfall, men så vet vi at folk dør med corona og ikke av den, samt at snittalderen på de som dør er godt over 80 år … og at disse naturlig nok også hadde dødd av en vanlig influensa, en lungebetennelse, bronkitt eller en kraftig forkjølelse. Disse sykdommene finnes tilfeldigvis ikke i 2020 – i år heter det covid-19 og målet er at vi alle blir vaksinert mot den, snarest mulig og flere ganger, for å være sikker.

Dagen etter at jeg postet dette innlegget, kunne vi lese følgende om Twitter:

In latest ‘conspiracy’ crackdown, Twitter to scrub posts claiming vaccines ‘cause harm’ or are ‘used to control populations’

https://www.rt.com/news/509907-twitter-vaccine-conspiracy-crackdown/

De går altså inn og fjerner den ene versjonen av historien – den som taler imot det som noen ønsker skal bli formidlet til befolkningen, ensidig, slik at befolkningen slipper å ta stilling til hva de skal mene, men kun trenger å følge det ensidige budskapet i fred og fordragelighet.

Er det noen som vil oss ondt der ute?

En må jo begynne å lure på om det virkelig finnes noen der ute som ikke ønsker resten av oss noe godt. Kan det virkelig være slik? Greit nok at positiv omtale forsvant om et lite firma i Haugesund, som mot alle odds klarte å hjelpe et lass med kunder som myndighetsorganet Forbrukerrådet gav blaffen i. Dette var en solid belastning for alle som hadde med Klagehjelp å gjøre, men ingen andre lot seg merke med det.

Tja, det ble jo effektivt slutt på at noen forsøkte å hjelpe norske forbrukere til å oppnå sin rett i en rekke saker, så slik sett ble mange skadelidende, men det er trolig ikke mange der ute som savner Klagehjelp eller en arvtager. Ute av syne, ute av sinn.

Det at informasjonen vi mottar om andre, viktigere emner, til de grader er styrt, sensurert og manipulert, det er svært alvorlig … men ingen synes å legge merke til det. Nettopp dette er det virkelig store problemet – folk suller rundt, overbevist om at det bare er å ta en vaksine, så blir ting bra igjen. De følger ikke med på det som skjer like utenfor synsfeltet.

Det er flere som hevder at tingene er iscenesatt og styrt fra et høyere hold. Ikke høyere, som noe guddommelig – snarere tvert imot – men høyere som i mektigere, som i et lite knippe velstående og mektige mennesker som av en eller annen grunn har staket ut kursen for hva vi alle skal måtte gjennomleve de neste årene.

Her er nevnte James Corbett en av dem som har lagt frem en masse informasjon. Det samme har David Icke og flere andre. På denne kanalen blir flere av disse stemmene publisert, men det er selvsagt opp til hver enkelt av oss hva vi vil ta til oss av informasjon. Alt er ikke sant, men om vi søker litt bredere og dypere enn vi gjerne pleier – siden det tross alt er store ting som er i bevegelse om dagen og livet ikke er helt som vi så for oss at det skulle være mot slutten av 2020 – kan det ha noe for seg å gå litt i bredden og dybden for å gjøre oss opp vår egen oppfatning – slik at vi ikke bare er et ekko av siste nyhetssending, men faktisk har en egen, mer eller mindre gjennomtenkt oppfatning av ting som opptar oss.

Det hele begynte med at jeg oppdaget at positiv omtale av Klagehjelp var fjernet fra nettet … og så beveget tankene seg over i mer eller mindre beslektede saker og ting. Nå over til andre gjøremål, så … nok sagt.

Publisert av Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: